2. E dopoledne v knihovně

Třída 2. E měla možnost strávit dopoledne v kadaňské knihovně. Paní knihovnice si pro žáky připravila bohatý program: aktuální nabídku jung adult literatury, vyhledávání knižních titulů v knihovnickém počítačovém systému, literární přesmyčky, poznávačky, přiřazovačky, oceněné e knihy, skupinovou práci atd. Cílem návštěvy bylo zbavit žáky předsudků, že knihovna je místo spjaté především s povinnou četbou a knihami staršího literárního kánonu.