Spolupráce s Národním technickým muzeem

Naše škola od zahájení činnosti Centra stavitelského dědictví NTM v Plasích s touto institucí úzce spolupracuje. Při příležitosti 7.výročí  otevření  CSD se ředitel školy Zdeněk Hrdina  na pozvání generálního ředitele NTM Karla Ksandra  zúčastnil slavnostního koncertu v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Plasích.  S ředitelem Muzea architektury a stavitelství Martinem Ebelem  konzultovali  možnosti propagace stavebních oborů.  S děkanem Stavební fakulty ČVUT  Jiřím Mácou pak krátce pohovořil o spolupráci  v oblasti BIM projektování.