Jednotné zkušební schéma didaktických testů v podzimním zkušebním období 2022

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se na podzim budou konat v pracovních dnech od čtvrtka 1. září do pondělí 5. září 2022.

Časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním období 2022 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto rozvrhu se didaktické testy uskuteční 1. – 5. září 2022. Zkoušky se budou konat na spádových školách. Přesná adresa zkušebního místa bude uvedena na pozvánce k didaktickým testům společné části.

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT DATUM KONÁNÍ ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT 
Český jazyk a literatura1. září 202212:0085 min.
Matematika2. září 20228:30135 min.
Anglický jazyk2. září 202212:00110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.