Informace pro žáky

Školní rok zahájíme 1. září 2022. První vyučovací hodina začíná v 8.00. Rozmístění do jednotlivých tříd naleznete při příchodu na informačních tabulích ve vestibulu školy.

Informační schůzka pro rodiče a zákonné zástupce se uskuteční 5. září 2022 od 15:30.