Knihy trochu jinak

Ve středu 18. 1. se žáci prvních až třetích ročníků seznámili s projektem Knihy trochu jinak. Průvodkyní byla sama autorka projektu Petra Čiháková, která se snaží o popularizaci klasické literatury v propojení s povinnou četbou. Děkujeme za milou a podnětnou návštěvu.