ŠKOLA PROJEKTOVÁNÍ S LOXIA

Dne 26. 5. 2023 se uskutečnila pro žáky 1. ročníků stavebních oborů přednáška v rámci spolupráce s architektonickou a projekční firmou Loxia.

Přednáška je součástí projektu „Škola projektování“, nabízí žákům vhled do praxe na reálných projektech a propojení teorie s praxí pod vedením zkušených odborníků. Zástupce architektonické a projekční firmy Loxia, Bc. Matouš Fejfar, žáky poutavou a zábavnou formou seznámil s reálnými projekty a projektovou činností jejich firmy. Cílem projektu je motivovat žáky pro práci ve studovaném oboru. Firma nabízí žákům, kteří by měli zájem, formu spolupráce už při studiu na střední i vysoké škole.