ENERGIE A CIVILIZACE

V rámci hodiny občanské výchovy navštívili žáci druhých ročníků putovní výstavu Energie a civilizace, která je volně k vidění na Mírovém náměstí. Expozice nainstalovaná na velkoformátových fotopanelech přibližuje návštěvníkům využití energie v různých oblastech a neopomíjí nastínění jejich možných dopadů na současnou i budoucí generaci.