Památník Lidice

14. 9. 2023 se žáci třetích ročníků zúčastnili exkurze do Památníku Lidice. Jedna skupina absolvovala program „Den, kdy se mi změnil život“, kde se seznámili s osudem lidické dívky a židovského chlapce a hlouběji pochopili příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život různých národností i sociálních pozic. Druhá skupina měla program „Příběh obce Lidice“, kde prostřednictvím digitalizovaných materiálů získali žáci přehledný a srozumitelný náhled do života obce Lidice a jejího osudu.