Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary

Již 27. mezinárodní konference Městské inženýrství na téma Město a voda proběhl 13. října 2023 v Kongresovém sále hotelu Thermal Karlovy Vary.

 Na konferenci vystoupili zástupci ministerstev, kraje a města Karlovy Vary a účastníci si vyslechli mj. tyto přednášky:

  • Klesající stavy podzemních vod a extrémní meteo­rologické jevy – geotechnické parametry ovlivňující zástavbu a plánování;
  • Přeměna obce Kür­nach na vesnici zachycující dešťovou vodu;
  • Vplyv výstavby plánovanej podzemnej železničnej trate TEN-T v Bratislave na prúdenie podzemných vôd;
  • Městské klimatické ostrůvky jako ústřední prvek udržitelného přizpůsobení se klimatickým změnám;
  • Hydrologie a její využití nejen v urba­nizovaných oblastech. ­

Konferenci pořádá ČKAIT ve spolupráci s ČSSI. Její součástí bylo představení knihy Městské inže­nýrství nejen pro městské inžený­ry a plakátů studentů oboru MI s tematikou Město a voda. Mezi čestnými hosty konference byl i ředitel SPŠS a OA Kadaň PaedDr. Zdeněk Hrdina. Organizátoři umožnili bezplatnou účast také žákům školy.

Žáci školy s ředitelem ČKAIT Ing. Radkem Hnízdilem, Ph.D. – absolventem kadaňské průmyslovky
Ředitel školy se zástupci ČKAIT
Pohled do sálu