Rizika sociálních sítí a kyberprostoru

Žáci 1. – 3. ročníků se zúčastnili dvouhodinových besed, jejichž cílem bylo zvýšit informovanost a kompetence adolescentů v oblasti digitálních technologií. Dnešní teenagerové jsou na sociálních sítích jako doma, sdílí, lajkují, navštěvují různé platformy, hledají informace, zábavu apod. Sociální sítě i kyberprostor jsou ale zároveň rizikovým prostředím. Lektorky z centra Radka Kadaň upozornily žáky na nebezpečné jevy, které v kyberprostředí číhají – hate speech, kyberšikana, závislost, zneužití intimních fotografií mnohdy spojené s vydíráním atd. Besedy byly obohaceny o videa, pracovní listy, prostorové aktivity, diskusi.