DALŠÍ MEDAILE PRO DANIELA HAŠKA

21. 3. 2024 se konal na SPŠS v Českých Budějovicích již 20. ročník celostátní soutěže „Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce“. Soutěžící pracovali na projektu zadaného objektu v grafickém programu ArchiCAD.

Z 20 zúčastněných středních škol se náš žák 4. ročníku Daniel Hašek umístil na krásném 3. místě. Za 3. ročník nás reprezentoval Šimon Pelc. Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme.