„Nejde jen o prsa, jde o život!“

V pondělí 25. 3. 2024 se zúčastnily žákyně druhých ročníků edukačního projektu, jehož cílem je edukace žákyň středních škol v rámci osvěty a zdravotní gramotnosti. Beseda začala teoretickou částí, na kterou navázala videa s ukázkami o provádění samovyšetření, pak následoval praktický nácvik této techniky na edukačním modelu prsního fantomu. Cílem edukace bylo zdůraznit, jak je důležitá prevence v boji proti rakovině prsu. Na tuto bohužel stále aktuálnější tématiku naváže naše škola spoluprací v rámci veřejné sbírky Českého dne proti rakovině, kdy se zapojíme do prodeje kvítků měsíčku lékařského. Tato akce proběhne 15. května 2024.