WORKSHOP VOLÍM SI EVROPU!

V rámci evropského týdne mládeže se žáci 3. ročníků zapojili do dvouhodinového interaktivního workshopu, který jim přiblížil činnost EU (mimo jiné i v souvislosti blížících se eurovoleb). Hlavním tématem pod titulem „Prezentuj svou vizi“ byla demokracie a volby do Evropského parlamentu. Žáci se aktivní skupinovou prací, kdy každá skupina zastávala jednu z rolí – protievropská strana, proevropská strana, mediální sféra a nezisková organizace, vyjadřovali k různým tématům. Práce probíhala nejprve interně v jednotlivých skupinách, poté si své stanovisko museli obhájit veřejně. Sami si tak mohli vyzkoušet, jaké faktory mohou ovlivnit voliče. Workshopem nás provedly lektorky z organizace Radka – Youth.