Návštěva Krajského úřadu Ústí nad Labem

Jak vypadá zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, co mají na starosti jednotlivé odbory, jak pracují úředníci, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou a mnoho dalších zajímavých informací se 16.5.2024 dozvěděli žáci 3.A, kteří navštívili Krajský úřad Ústeckého kraje. Součástí exkurze bylo setkání s Ing. Janem Schillerem, hejtmanem kraje, při kterém si žáci vyzkoušeli své znalosti o kraji a symbolech na jeho znaku, prohlédli si regionální výrobky a povídali si o všech tématech, která je zajímala.  

     Děkujeme za milé přijetí a příjemně strávený čas.