2. MÍSTO – DALŠÍ VÝZNAMNÝ ÚSPĚCH PRO NAŠI ŠKOLU

V motivačním programu Dobrá škola – Moderní škola 4.0, který propaguje a popularizuje odborné vzdělávání, zlepšuje kompetence žáků SŠ ve vazbě na potřeby fenoménu 4.0, získal tým našich žáků 3. ročníku krásné 2. místo. Soutěž vyhlásil Ústecký kraj, letos pro skupinu 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie. Naši žáci vytvořili návrh úprav areálu ředitelství Povodí Ohře v Chomutově pro relaxaci zaměstnanců.