MEDAILE ZE SOUTĚŽE V KARLOVÝCH VARECH

Tento týden proběhl 26. ročník soutěže středních průmyslových škol stavebních. Soutěžní tým tvořili žáci 3. ročníku Šimon Pelc, Michal Holý a Richard Samek. Cílem soutěže je zapojit studenty do poznání požadavků praxe v průběhu studia a dát jim možnost sounáležitosti s profesí, kterou si vybrali jako své budoucí povolání. Ukázat jim, že předměty, které se učí, nejsou samoúčelné, ale že v praxi mohou zužitkovat všechny získané vědomosti. Pořadatelem soutěže jsou Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, ČKAIT a ČSSI, který je garantem soutěže. Žáci přivezli z Varů stříbrnou medaili v celkovém pořadí a zlatou za ročníkový projekt. Ocenění jim bylo předáno na slavnostním večeru stavařů. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.