Školní kolo olympiády v angličtině

Ve čtvrtek 26. ledna 2017 se na naší škole konalo školní kolo olympiády v angličtině. 26 žáků všech oborů z 1. – 3. ročníku se 45 minut věnovalo vypracování testu, který obsahoval různá cvičení, např. napsat krátký příběh podle obrázků, orientovat se na mapě, poznat různé piktogramy, vybrat vhodný hotel a restauraci a správně pojmenovat jednotlivé části lidského těla. Mezi nejlepší soutěžící patří z 1. A Vojtěch Kůrka, 2. SM Jan Malý a 3. A Michael Muselík. Dva nejlepší postupují do okresního kola v Chomutově, kde budou 24. 2. 2017 na místním gymnáziu reprezentovat naši školu. Učitelé anglického jazyka se těší na hojnou účast v soutěži i v příštím školním roce. Mgr. Michal Stejskal