Zkrácené studium oboru Technická zařízení budov

SPŠS a OA Kadaň od září nabízí také možnost  studovat v rámci tzv. zkráceného studia obor technická zařízení budov. Tato forma denního studia je určena absolventům všech středních škol s maturitou. V průběhu 2 školních roků budou studovat pouze odborné předměty, z nichž na závěr složí maturitní zkoušku.  Tento stavební  obor  má  v Kadani téměř  40-letou tradici. Je zaměřen  na vnitřní vybavení budov – rozvody plynu, vody, klimatizace apod. Absolventi získají také potřebné znalosti ze základů klasického stavebnictví.  Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je 15.3.2014. Přihlásit se mohou nejen absolventi z minulých let, kteří třeba neuspěli při studiu na vysoké škole, ale i ti, které maturita čeká letos na jaře.