Jazyková olympiáda v Lounech

Dne 22. března 2017 se čtyři žáci naší školy společně s vyučujícím zúčastnili Jazykové olympiády SOŠ v Lounech. Soutěž, která probíhala na místní Obchodní akademii a Střední odborné škole gen. F. Fajtla, byla určena žákům 1. – 3. ročníků středních odborných škol Ústeckého kraje. Soutěže se zúčastnilo 20 němčinářů a 43 angličtinářů Ústeckého kraje. Obsah olympiády se svým složením blížil státní maturitě. Dvě žákyně z 3. MS Karolína Barčáková  a Eliška Filáková  reprezentovaly školu v němčině, dva žáci z 2. SM Tomáš Řezáč a Jiří Šťastný reprezentovali školu v angličtině. Děkujeme  soutěžícím z obou ročníků  za reprezentaci školy a blahopřejeme Karolíně Barčákové, která jako jediná postoupila do ústní části a obsadila dělené 9. místo v soutěži němčinářů a Tomáši Řezáčovi, který sice do ústní části nepostoupil, ale obsadil 16. místo ze 43 soutěžících angličtinářů. Mgr. Michal Stejskal