Odevzdání přihlášek ke vzdělávání

Přihlášky ke vzdělávání je možno zaslat poštou, případně odevzdat osobně v kanceláři školy v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00. V pondělí a ve středu v době od 7.00 do 16.00.