Soutěž nápadů na kadaňské stavebce

O tom, že na kadaňské stavebce studují šikovní budoucí stavaři, se ví i za hranicemi.  V rámci již delší dobu probíhající spolupráce s Inženýrskou komorou Thűringen ze SRN se na učitele a žáky školy obrátil její viceprezident  Dipl. Ing. Karl-Heinz Bartl s nabídkou zapojit se do „Soutěže nápadů“ na novostavbu obecního střediska tvořeného mateřskou školou, obecním sálem a školou v areálu bývalé farmaceutické továrny v Mellenbachu v Durynsku. Do finále soutěže se propracovalo po několika měsíčních přípravách 8 žáků s celkem 4 soutěžními návrhy. Závěrečná prezentace návrhů před odbornou porotou se uskutečnila ve středu 28. 2. 2018. Německou stranu při hodnocení zastupovali Ing. Bartl, starostka obce Mellenbach-Glasbach  paní  Kathrin Kräupner  a paní Ulrike Fritsche, za ČKAIT a ČSSI Ing. Svatopluk Zídek a za SPŠS Ing. Hamerská a Ing. Hrdinová. Výkony soutěžících pozorně sledoval i místostarosta Kadaně Mgr. Jan Losenický. Stanovit pořadí soutěžících nebylo snadné. Všechny prezentované práce porotu velmi zaujaly a dle slov německých partnerů se budou nápady kadaňských studentů zabývat a mnohé z nich určitě použijí do projektů pro realizaci. Všichni zapojení studenti byli německými zadavateli soutěže oceněni hodnotnými cenami.