Centrum stavitelského dědictví Plasy

Ve čtvrtek 22.11.18 se uskutečnila exkurze žáků  stavebních oborů z 2. a 3. ročníků do Centra stavitelského dědictví  Národního technického muzea v Plasích. Stálou expozicí v rámci Centra stavitelského dědictví v Plasích žáky provedli zaměstnanci centra s odborným výkladem o problematice historických stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. V rámci expozice tak žáci měli příležitost seznámit se s různými stavebními materiály (dřevo, kámen, hlína atd.) a na jednotlivých podlažích  si mohli prohlédnout stavební konstrukce od základů a hrubé stavby přes úpravu povrchů, typy výplních otvorů a příslušnou technickou výbavu budov až po krovy a krytiny. Samostatnou částí je i expozice a „kabinet“ architekta Jana Kaplického. Exkurze se uskutečnila díky finanční podpoře Ústeckého kraje. Děkujeme také pracovníkům expozice Stavitelství NTM za možnost uskutečnit exkurzi v období po skončení turistické sezony.