Exkurze do firmy EUROVIA CS a.s. s Okresní hospodářskou komorou

Díky OHK Chomutov a jejímu projektu Labora, jsme měli možnost podívat se na stavbu Třebušice u Mostu, kde Eurovia realizuje přeložku I/13 MÚK Třebušice.

Jedná se o velmi zásadní projekt dopravní infrastruktury v našem regionu.

Exkurze byla složena ze dvou částí. V první nás zástupci OHK seznámili se svojí činností a možností spolupráce s žáky. Po té následovala prezentace firmy Eurovia, jejích realizovaných projektů a teoretické seznámení s konkrétní stavbou.

Druhá část byla praktická. Šli jsme se podívat přímo na stavbu. Zde žáci měli možnost vidět jednotlivé části stavby v její rozpracovanosti a stroje, které provádějí dané činnosti. Vše bylo doplněno odborným výkladem.

Exkurze byla opět velmi přínosná pro naše žáky a děkujeme jak OHK v Chomutově, tak firmě Eurovia za její uskutečnění.