Exkurze pokračují

Středa 22. května patřila dvěma závodům, které byly dále od Kadaně. Třída 1. A vyjela do Prefy Žatec a následně do obalovny živičných směsí v Lounech.

Firma PREFA ŽATEC s.r.o. je český výrobce stavebních dílců pro pozemní a inženýrské stavby. Hlavní činností firmy je výroba a realizace staveb montovaných železobetonových konstrukcí v občanské, průmyslové a zemědělské výstavbě. Žáci si prohlédli armovnu, betonárnu, skládku hotových dílců i laboratoř.

Druhým závodem, který navštívili, byla obalovna živičných směsí Louny. Zde se seznámili s celým provozem, což představuje uložení kameniva, spojení s asfaltem a filerem, míchání a následný transport na místo určení.

Obě tyto exkurze úzce souvisí s teoretickými znalostmi, které žáci získali v prvním, nebo získají ve druhém, ročníku studia.

Skloubení teoretické a praktické části je v technických oborech velmi důležité.