Den stavitelství a architektury na SPŠS a OA Kadaň

V sobotu 23. 11. proběhl na SPŠS a OA v Kadani tradiční Den stavitelství a architektury.  Zájemci o studium i veřejnost měli možnost projít si školu, ale byli také u vyhlášení výsledků soutěže Škola snů, do které se zapojili žáci základních škol nejen z Kadaně, ale např. i z Jirkova či Mostu.
Třem vybraným studentům předal Cenu absolventů předseda Technologické agentury České republiky a emeritní rektor ČVUT Petr Konvalinka. Za reprezentaci na soutěži průmyslovek českého severozápadu v Karlových Varech, účast v projektu Krajská odysea se zaměřením na stavebnictví a jeho propagaci na základních školách získal první místo Martin Motlík, druhé Radek Doskočil a třetí Vojtěch Kůrka ze 4. A.
Věcnými cenami pro oceněné přispěly také Město Kadaň, Ústecký kraj, ČSSI, ČKAIT a firma Swietelsky stavební s.r.o.
O zachráněných  industriálních památkách ve venkovském prostředí pohovořil Svatopluk Zídek z ČKAIT a prezentace zakončil Martin Motlík svojí prací věnovanou památkám barokní Kadaně.