Opatření

V souladu s Manuálem MŠMT bude na začátku školního roku probíhat testování žáků ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Pro testování bude použit typ testu GENRUI. Testování nepodstupují  žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid – 19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Doklad o splnění stanovených podmínek předloží žák nejpozději 1. 9. 2021 při vstupu do budovy školy před zahájením vyučování.