Informace k zahájení nového školního roku 1. 9. 2021

Informace pro 1. ročníky (zahájení v 8:00 h)

 Žáci se dostaví k hlavnímu vchodu (vchod do tzv. nové budovy). 

Žáci, kteří prokáží, že splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost pro Covid-19   (dokladem o očkování, testem z odběrových míst či potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19) se přesunou do tělocvičny, kde si je později (cca v 8.25) vyzvednou třídní učitelé. 

Žáci, kteří neprokáží svoji bezinfekčnost, se v doprovodu třídního učitele odeberou do třídy, kde se podrobí testování.

Seznamy žáků budou zveřejněny na nástěnce.

Informace pro 2. – 4. ročníky (zahájení v 8:30 h)

Novým vchodem vstupují žáci, kteří prokáží, že splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost pro Covid-19   (dokladem o očkování, testem z odběrových míst či potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19). Po kontrole dokladů se přesunou do tělocvičny, kde vyčkají na příchod svého třídního učitele.

Starým vchodem vstupují žáci, kteří výše uvedené doklady nemají.  Ve své kmenové třídě pak vyčkají na příchod učitele, který provede testování žáků.