MEDAILE ZE SOUTĚŽE V KARLOVÝCH VARECH

Minulý týden proběhl 24. ročník soutěže středních průmyslových škol stavebních, které jsme se již tradičně zúčastnili. Soutěžní tým tvořili žáci 3. ročníku Lucie Machowetzová, Karolína Marková a Matěj Hlubůček. Cílem soutěže je zapojit studenty do poznání požadavků praxe v průběhu studia a dát jim možnost sounáležitosti s profesí, kterou si vybrali jako své budoucí povolání. Ukázat jim, že předměty, které se učí, nejsou samoúčelné, ale že v praxi mohou zužitkovat všechny získané vědomosti. Pořadatelem soutěže jsou Regionální stavební sdružení Karlovy Vary, ČKAIT a ČSSI, který je garantem soutěže. Součástí soutěže byla také exkurze do výrobního areálu LIAS Vintířov, LSM, k. s. Studenti přivezli z Varů bronzovou medaili v celkovém pořadí a stříbrnou za ročníkový projekt. Ocenění jim bylo předáno na slavnostním večeru stavařů. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.