DOBRÝ LIST KOMORY

Dnes si slavnostně převzali „Dobré listy komory“ úspěšní absolventi roku 2022. Z naší školy byl z každého oboru vybrán jeden absolvent. Jedná se o Veroniku Kaňkovou, Martinu Švůgrovou, Terezku Karáskovou a Jana Jíru. Předání se uskutečnilo za hudebního doprovodu chomutovské základní umělecké školy v krásných prostorách raně gotického kostela sv. Kateřiny na náměstí. Akce se konala pod záštitou Okresní hospodářské komory v Chomutově, generálním partnerem je SANDVIK. Slavnostního předávání se mj. zúčastnili zástupci škol, města a Jindra Zalabáková – radní Ústeckého kraje.

Může jít o obrázek 3 lidem , stojícím lidem a indoor
Může jít o obrázek 6 lidem , monument , venkovnímu a hradu
Může jít o obrázek text
Může jít o obrázek 11 lidem , stojícím lidem a indoor