Třída 1. OA na výstavě Lidická tragédie

V úterý 21. 6. navštívila třída 1. OA v muzeu na kadaňském hradě výstavu Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Expozice je rozdělena do dvou bloků. Prví blok zachycuje příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Druhý blok zobrazuje vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Naší skupiny se ujal pan Mgr. Gavenda, který prohlídku vystavovaných bannerů doplnil podrobným historickým výkladem.  Po zhlédnutí expozice pracovali žáci s pracovními listy, které doplňovali na základě získaných informací.