EXKURZE DO KADAŇSKÉHO K – CENTRA

Žáci prvního a druhého ročníku absolvovali exkurzi do kadaňského K – centra, které je ambulantním, nízkoprahovým zařízením pro osoby ohrožené závislostí či závislé na návykových látkách. Prohlídku zařízení a odborný výklad nám zajistila Bc. J. Urbánková, která pohotově reagovala i na kladené dotazy ze stran žáků.