První pomoc

Čtvrtkem 5. 10. odstartovalo v hodinách tělesné výchovy odborné proškolení žáků o první pomoci. První hodinový blok se věnuje krizovým situacím s odkazem na důležitost tísňových linek. Druhý blok seznamuje žáky se základními pokyny pro poskytnutí nezbytné laické pomoci. Prakticky si mohou vyzkoušet resuscitaci na figuríně, zástavu krvácení, stav dušení atd. Žáci jsou proškolováni záchranářem a operátorem tísňové linky Miroslavem Mojzesem. Panu Mojzesovi moc děkujeme za vstřícnou spolupráci.