27. SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES

Dne 6. října 2023 se naše škola zúčastnila 27. světového silničního kongresu v Kongresovém centru v Praze. Potkali jsme se s delegáty více než 100 zemí, a se zástupci 10 vysokých škol z ČR i ze Slovenska. V naší republice se tento kongres naposledy uskutečnil v roce 1971. Kongresu se zúčastnili naši přední političtí představitelé, odborníci, stavitelé, ekonomové či ministři z celého světa. Navštívili jsme mezinárodní pavilony, seznámili se s nejnovějšími technologiemi. V rámci kongresu byl, ve spolupráci s klíčovými partnery dopravní infrastruktury, připraven projekt pro mladou generaci, jehož cílem bylo představit dopravní stavitelství jako komplexní a perspektivní obor.