Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2018-2019

Podrobné informace k maturitní zkoušce naleznete na stránkách:

www.novamaturita.cz

Školní seznam české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce

Seznam-literárních-děl-k-maturitní-zkoušce-tabulka

Tematické okruhy zařazené do 3. části ústní zkoušky z cizího jazyka
 anglický jazyk – ústní
německý jazyk – ústní
Témata předmětů profilové části maturitní zkoušky
Obor: Stavebnictví
Pozemní stavitelství – ústní
Stavební konstrukce – ústní
Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická
Obor: Obchodní akademie
Účetnictví – ústní
Ekonomika – ústní
Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická

Témata nepovinných zkoušek (pro všechny obory)

Anglický jazyk – ústní

Německý jazyk – ústní

Matematika – ústní