Maturitní zkoušky

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkouška pak proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. U maturit je klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení. Pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení.

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2020

Kritéria hodnocení profilové části MZ – Stavebnictví

Kritéria hodnocení profilové části MZ – Technická zařízení budov

Kritéria hodnocení profilové části MZ – Ekonomika a podnikání

Kritéria hodnocení profilové části MZ – Obchodní akademie

stanovení termínu maturitní zkoušky– květen – červen 2020

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2019 – 2020

Podrobné informace k maturitní zkoušce naleznete na stránkách:

https://maturita.cermat.cz/

Školní seznam české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce

Tematické okruhy zařazené do 3. části ústní zkoušky z cizího jazyka
anglický jazyk – ústní  
německý jazyk – ústní  
Témata předmětů profilové části maturitní zkoušky
Obor: Stavebnictví
pozemní stavitelství – ústní  
stavební konstrukce – ústní  
praktická zkouška z odborných předmětů – praktická
Obor: Technická zařízení budov  
vytápění – ústní  
zdravotní technika – ústní  
praktická zkouška z odborných předmětů – praktická  
Obor: Obchodní akademie  
účetnictví – ústní
ekonomika – ústní  
praktická zkouška z odborných předmětů – praktická  

Obor: Ekonomika a podnikání

teoretická zkouška ze stavebnictví – ústní

teoretická zkouška z ekonomiky a účetnictví – ústní

praktická zkouška z odborných předmětů – praktická

Témata nepovinných zkoušek (pro všechny obory)

Anglický jazyk – ústní

Německý jazyk – ústní

Matematika – ústní