Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

stanovení termínu maturitní zkoušky podzim 2018

stanovení termínu maturitní zkoušky

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2017-2018

Kritéria profilových zkoušek

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky 2018

Kritéria hodnoceni praktické MZ – Stavebnictví

Kritéria hodnocení praktické MZ – Ekonomika a podnikání

kritéria hodnocení praktické MZ – Obchodní akademie

Podrobné informace k maturitní zkoušce naleznete na stránkách:

www.novamaturita.cz

Školní seznam české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce

Seznam-literárních-děl-k-maturitní-zkoušce-tabulka

Tematické okruhy zařazené do 3. části ústní zkoušky z cizího jazyka
Anglický jazyk – ústní 
Německý jazyk – ústní
Témata předmětů profilové části maturitní zkoušky
Obor: Stavebnictví
Pozemní stavitelství – ústní
Stavební konstrukce – ústní
Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická
Obor: Ekonomika a podnikání
Teoretická zkouška ze stavebnictví – ústní
Teoretická zkouška z ekonomiky a účetnictví – ústní
Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická
Obor: Obchodní akademie
Ekonomika – ústní
Účetnictví – ústní
Praktická zkouška z odborných předmětů – praktická

Témata nepovinných zkoušek (pro všechny obory)

Anglický jazyk – ústní zkouška

Německý jazyk – ústní zkouška

Matematika -ústní zkouška