Nad i pod Ohří

Řeka Ohře nabízí několik zajímavých technických památek. A protože jsme stavaři, jednu z nich jsme v rámci školní exkurze navštívili, konkrétně Vodní dílo Kadaň.

Jedná se o přehradní nádrž na řece Ohři, vybudovanou v letech 1966 až 1971. Toto vodní dílo má betonovou hráz dlouhou více než 104 metrů, širokou téměř 5 metrů a 18,4 metrů vysokou. Za ní pak vzniká jezero.  Součástí stavby je i malá vodní elektrárna s jednou přímoproudou Kaplanovou turbínou. Hráz je založena na skalním podkladu a prochází jí tzv. injekční chodba.

Exkurze byla velmi zajímavá a jak napovídá titulek, byli jsme pod i nad Ohří.